Штэйнер Іван Фёдаравіч
Пашыраны пошук
Нацыянальная лiтаратурная прэмiя

Нацыянальная лiтаратурная прэмiя


Штэйнер Іван Фёдаравіч
"Нарадзіўся 10 верасня 1953 года ў вёсцы Беражное Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. Скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў 1975 годзе. Працаваў дырэктарам школы, метадыстам абласнога Інстытута ўдасканалення настаўнікаў.

З 1978 года ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны. Закончыў аспірантуру, абараніў кандыдацкую (1982) і доктарскую (1994) дысертацыі па гісторыі і тэорыі балады і славянскіх паэтычных узаемасувязях. З 1983 года — загадчык кафедры беларускай літаратуры. У 1995 атрымаў вучонае званне прафесара, у гэтым жа годзе абраны членам-карэспандэнтам Міжнароднай Акадэміі навук Еўразіі."

Бiблiяграфiя:

  • "Беларуская балада. Вытокі жанра і паэтычная структура."
  • "Варожаць балады вякоў: Беларуская балада і славянскія традыцыі."
  • "Шматмоўная літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя."
  • "Deja vu, або Успамін пра будучыню."
  • "Балада: генезіс, эвалюцыя, перспектывы жанру. Вучэбны дапаможнік."
  • "Русалка-спакусніца. Анталогія усходнеславянскай балады."
  • "Дняпроўскія матывы"
  • "De profundis clamavi: Смех і роспач у нацыянальнай мастацкай традыцыі."

Смехъ зъ болѣстию смешанъ будеть: смехавыя традыцыі Рэнесансу ў сатырычнай літаратуры ХХ стагоддзя

Намінацыя: Лепшы твор літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства (Пераможец 2018 )

Аўтар: Штэйнер Іван Фёдаравіч

Рэцэнзенты: Доктар філалагічных навук М. А. Тычына, Кандыдат філалагічных навук А. Ф. Бярозка

Выдавецтва: Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны

Колькасць старонак: 141

Што такое смех, якім з усіх жывых на Зямлі Бог надзяліў толькі чалавека? Мáе смех сацыяльныя і нацыянальныя адрозненні, ці ён універсальны? Чаму смех заўсёды са слязьмі звязаны? Навошта “пры смеху баліць сэрца, а канцом радасці бывае смутак” (Саламон)? На гэтыя пытанні спрабуе даць адказ аўтар, аналізуючы маладаследаваныя гумарыстычна-сатырычныя творы Янкі Купалы, А. Мрыя, Л. Савёнка, Ніла Гілевіча, Р. Семашкевіча, В. Дубінкі, А. Наварыча на фоне класічных узораў Рабле, Мора, Бранта, Грымэльсгаўзэна, Свіфта, Вальтэра, Гашака і, найперш, Эразма Ратэрдамскага з яго славутай «Похвала глупости», якая сталася квінтэсэнцыяй еўрапейскага смеху апошніх пяці стагоддзяў. Манаграфія правакуе на роздум пра ўнікальнасць беларускага смеху, бо менавіта трагічны разлом смех/слёзы і вызначае сутнасць нацыянальнага менталітэту. Адрасуецца кніжніку-інтэлектуалу і шараговым чытачам, што атрымліваюць задавальненне ад горкай усмешкі, а не рогату. Ілюстрацыя на вокладцы: карціна Франса Вербеека “Гандаль дурнямі, або высмейванне людскога глупства”

Набыць кнiгу