Максимович Валерий Александрович
Пашыраны пошук
Нацыянальная лiтаратурная прэмiя

Нацыянальная лiтаратурная прэмiя


Максимович Валерий Александрович

Нацыянальная мастацкая традыцыя ў кантэксце гуманітарнай бяспекі Беларусі

Намінацыя: Лепшы твор літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства (2020)

Аўтар: Максимович Валерий Александрович

Выдавецтва: Беларуская навука

У манаграфіі разгледжаны тэарэтычныя і прыкладныя аспекты нацыянальнай мастацкай традыцыі, яе інтэлектуальны, маральны, эстэтычны патэнцыял, ступень уплыву на сучасныя нацыянальна-культурныя працэсы ў кантэксце фактараў і ўмоў забеспячэння гуманітарнай бяспекі сучаснага беларускага грамадства. Выяўлены канцэптуальна-светапоглядныя і духоўна-маральныя асновы творчасці Я.Купалы, Я.Коласа, М.Багдановіча, М.Гарэцкага, К.Чорнага, В.Быкава. Шматмернасць мастацка-эстэтычнага і экзістэнцыйна-анталагічнага дыскурсу іх творчасці.

Набыць кнiгу