Высокі бераг
Пашыраны пошук
Нацыянальная лiтаратурная прэмiя

Нацыянальная лiтаратурная прэмiя


Высокі бераг

Намінацыя: Лепшы твор (зборнік твораў) паэзіі (Пераможец 2018 )

Аўтар: Камейша Казiмiр Вiкенцьевiч

Выдавецтва: Мінск, ТАА "Каўчэг"

ISBN: 978-985-7162-75-8

УДК: 821.161.3-1

ББК: 84(4Беи)-5

Колькасць старонак: 135

Ціхае лірычнае замілаванне, свежасць назіранняў, уражлівая вобразнасць — усё гэта характэрна вершам з новай кнігі лаўрэата Літаратурнай прэміі Імя Аркадзя Куляшова, прэміі «Залаты Купідон» Казіміра Камейшы «Высокі бераг». Сама метафарычная напоўненасць радкоў, заўсёды нечаканы паварот думкі надаюць вершам паэта своеасаблівае інтанацыйна-размоўнае гучанне, скіроўваюць чытача да творчага саўдзелу і роздуму.

Набыць кнiгу