Пад чароўным шкельцам
Пашыраны пошук
Нацыянальная лiтаратурная прэмiя

Нацыянальная лiтаратурная прэмiя


Пад чароўным шкельцам

Намінацыя: Лепшы дэбют (Пераможец 2018 )

Аўтар: Алейчанка Юлiя Аляксандраўна

Рэдактар: Мастацкі рэдактар А.В. Жыткевіч Стыльрэдактар А.У. Жабінскі

Мастак Каміль Камал Камп’ютарная вёрстка Д.С. Камейша

Выдавецтва: Мінск, Выдавецкi дом "Звязда"

ISBN: 978-985-575-122-0

УДК: 821.161.3-1

ББК: 84(4Беи)-5

Колькасць старонак: 64

Кніга «Пад чароўным шкельцам» прадстаўляе вершы і пераклады маладой паэтэсы Юліі Алейчанкі. Гэта – смелы эксперымент са словам, формай выражэння думкі. На старонках зборніка знойдзецца як традыцыйная сілаба-тоніка, так і верлібры, як спавядальная, інтымная лірыка, так і філасофскія, постмадэрновыя творчыя пошукі. У кола цікаўнасцей аўтара ўваходзяць сучасныя міжнародныя літаратурныя стасункі, культура і міфалогія краін свету, таму заканамерна, што чытачам таксама прапануецца пазнаёміцца з перакладной паэзіяй Эквадора, Непала, Кітая, Туркменістана, Удмурціі.

Набыць кнiгу