Маляўнічая сіла слова: беларуская і руская проза ХХ–ХХІ стст.: параўнальна-тыпалагічны кантэкст
Пашыраны пошук
Нацыянальная лiтаратурная прэмiя

Нацыянальная лiтаратурная прэмiя


Маляўнічая сіла слова: беларуская і руская проза ХХ–ХХІ стст.: параўнальна-тыпалагічны кантэкст

Намінацыя: Лепшы твор літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства (2018)

Аўтар: Драздова Зінаіда Уладзіміраўна

Рэдактар: доктар філалагічных навук В.П. Жураўлёў

Выдавецтва: Мінск, Беларуская навука

ISBN: 978-985-08-2088-4

УДК: [821.161.3+821.161.1].09"19/20"

ББК: 83.3

Колькасць старонак: 258

"Манаграфія прысвечана актуальным у літаратуразнаўстве пытанням пісьменніцкага майстэрства. У ёй робіцца разгляд моўна-стылёвых праблем прозы таленавітых прадстаўнікоў беларускай і рускай літаратуры ХХ–ХХІ стст. – А. Наварыча і В. Распуціна, І. Навуменкі і В. Бялова, М. Гарэцкага і К. Паўстоўскага, В. Коўтун і А. Саланіцына, А. Казлова і В. Ліпневіча і інш. Сур’ёзная ўвага засяроджана на аналізе элементаў мастацкай формы літаратурнага твора – партрэце, пейзажы, дыялогу, а таксама на эпітэце, метафары, параўнанні і іншых тропах, праз якія выяўляецца характар таленту пісьменнікаў, раскрываюцца важныя асаблівасці паэтыкі і эстэтыкі, карэнныя прынцыпы мыслення, нацыянальны каларыт творчасці. Разлічана на літаратуразнаўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў ВНУ, настаўнікаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца беларускім мастацкім словам."

Набыць кнiгу