Багровый закат
Пашыраны пошук
Нацыянальная лiтаратурная прэмiя

Нацыянальная лiтаратурная прэмiя


Багровый закат

Намінацыя: Лепшы твор прозы (2018)

Аўтар: Чарказян Ганад Бадрыевiч

Перевод с курдского языка: В.И. Липневич

Выдавецтва: Мінск, "Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броўкi"

ISBN: 978-985-11-0965-0

УДК: 821.161.1(476)-31

ББК: 84(4Беи)-44

Колькасць старонак: 560

Жыць у эпоху бурных грамадскіх пераменаў – сапраўдны подзвіг. У такі час з асаблівай вастрынёй у чалавеку выяўляецца ўсё самае лепшае, ці наадварот. Героі твораў, што ўвайшлі ў новую кнігу пісьменніка, пераконваюць сваімі справамі, учынкамі, нават памылкамі, што ва ўсіх абставінах можна заставацца чалавекам, калі таго жадаеш, імкнешся да гэтага. Пры іншым выбары жыццё коціцца пад адхон нават, здавалася б, пры ўсіх спрыяльных умовах.

Набыць кнiгу