Сдувая пыль с истории…
Пашыраны пошук
Нацыянальная лiтаратурная прэмiя

Нацыянальная лiтаратурная прэмiя


Сдувая пыль с истории…

Намінацыя: Лепшы твор публіцыстыкі (2018)

Аўтар: Ягорычаў Уладзімір Яўгенавіч

Рэцэнзенты: Хілюта В. А., кандыдат гістарычных навук, дацэнт Грду імя Я. Купалы; Крыштаповіч Л. Я., доктар філасофскіх навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва.

Выдавецтва: Ліда, Лідская друкарня

ISBN: 978-985-6437-44-4

УДК: 94(47+57)"19/20"

ББК: 63.3(2)6

Колькасць старонак: 544

Новая кніга члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Ягорычава У.Я. прысвечана навуковаму асэнсаванню працэсаў і падзей айчыннай гісторыі з пазіцый крытыкі сучасных антынавуковых канцэпцый генезісу і станаўлення савецкай цывілізацыі ў кантэксце сусветнага развіцця. Кніга заклікана дапамагчы чытачу ў аналізе і разуменні складанай разнастайнасцi мінулага і сучаснасці, заахвоціць неабыякавых людзей да жыццесцвярджальнай палеміцы па "справах даўно мінулых дзён", сучасных праблемах нашай Айчыны, сур’ёзных стаўленнях да гісторыі. Выносіцца на суд масавага чытача

Набыць кнiгу