Нацыянальная мастацкая традыцыя ў кантэксце гуманітарнай бяспекі Беларусі
Расширенный поиск
Нацыянальная лiтаратурная прэмiя

Нацыянальная лiтаратурная прэмiя


Нацыянальная мастацкая традыцыя ў кантэксце гуманітарнай бяспекі Беларусі

Номинация: Лучшее произведение литературной критики и литературоведения (2020)

Автор: Максімовіч Валерый Аляксандравіч

Издательство: Белорусская наука

У манаграфіі разгледжаны тэарэтычныя і прыкладныя аспекты нацыянальнай мастацкай традыцыі, яе інтэлектуальны, маральны, эстэтычны патэнцыял, ступень уплыву на сучасныя нацыянальна-культурныя працэсы ў кантэксце фактараў і ўмоў забеспячэння гуманітарнай бяспекі сучаснага беларускага грамадства. Выяўлены канцэптуальна-светапоглядныя і духоўна-маральныя асновы творчасці Я.Купалы, Я.Коласа, М.Багдановіча, М.Гарэцкага, К.Чорнага, В.Быкава. Шматмернасць мастацка-эстэтычнага і экзістэнцыйна-анталагічнага дыскурсу іх творчасці.

Купить книгу