Трыялеты. Тэрцыны. Рандэлі.
Расширенный поиск
Нацыянальная лiтаратурная прэмiя

Нацыянальная лiтаратурная прэмiя


Трыялеты. Тэрцыны. Рандэлі.

Номинация: Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии (2021)

Автор: Кебіч Людміла Антонаўна

У новую кнігу паэтэсы ўвайшлі вершы, напісаныя ў так званых цвёрдых формах, якія ўпершыню з’явіліся ў літаратурнай паэтычнай творчасці ў старажытныя часы. Разнастайныя па тэматыцы і настроі, яны захапляюць чытача мастацкасцю, вобразнасцю і мілагучнасцю роднай мовы, якіх аўтар паспрабавала дасягнуць нават у гэтых складаных формах паэзіі. Новая кніга Л. Кебіч “Трыялеты Тэрцыны Рандэлі” пабачыла свет у Гродзенскім выдавецтве “ЮрСаПрынт”. Яна ўключае каля 200 твораў, прысвечаных малой радзіме, любай Беларусі, гораду Гродна, вёсцы, а таксама вершы, напісаныя ў дарозе – роздумы, развагі і ўражанні ад тых мясцін, якія наведала паэтэса. Кніга выдадзена ў Год малой радзімы невыпадкова: тэма Радзімы ў творчасці Л. Кебіч – адна з самых галоўных і ўлюбёных. Даволі вялікая па аб’ёме і глыбокая па змесце кніга не пакіне абыякавымі ўсіх, хто шчыра і аддана любіць сваю малую і вялікую Радзіму. А што тычыцца прафесійнасці, дык тут кожны верш прасякнуты непаказальнай любоўю, замілаванасцю, незвычайна кранальнай паэтычнасцю, напоўнены яркай і выразнай палітрай мастацкіх сродкаў, якія падкрэсліваюць глыбокае грамадзянскае, філасофскае, лірычнае гучанне твора і яго музычную аснову. Вось як выказаўся пра кнігу вядомы на Гродзеншчыне і ў Беларусі кандыдат філалагічных навук, літаратуразнаўца, крытык, пісьменнік, прафесар Аляксей Міхайлавіч Пяткевіч: “Высокая паэзія, без усялякай літаратуршчыны. Дзіўнае спалучэнне святла і суму. У ёй Вы – уся. Горш пісаць ужо не маеце права, бо гэта лепшае, што чытаў дагэтуль.” У газеце “Літаратура і мастацтва” 29.01. 2021 г. быў змешчаны артыкул пра выхад кнігі і яе мастацкія якасці, якія прааналізавала член СПБ, літаратурны крытык Ніна Васільеўна Каленчыкава. Дарэчы, яна адна з першых звярнула ўвагу і адзначыла адметныя асаблівасці гэтых старажытнаых формаў паэзіі ў творчасці Людмілы Кебіч, сярод якіх неверагодная рознатэматычнасць і сучаснае гучанне.

Купить книгу